top of page

SalgsvilkÅR

10% when you book

more courses

Professionals 10%

 

Drop-in kr 250

15 week course NOK 2650
under 16 years NOK 2150

**NEWS**
- VIP card 15 weeks unlimited
(3 classes or more) - 7000 kr

- Pay monthly subscription:
* 1 course/monthly subscription: 690 kr
* VIP card/monthly subscription: 1775 kr

info@a-custica.com
+47 48061056


RUIZ - A-CUSTICA, TICKLE TOES, ALLURE DANCE COMPANY - Org.nr.: 997 553 055

*All classes are 16 weeks.

*Registration by email is binding.

*Pay by vipps or card within the first 2 weeks of semester. Start date fall 2022 is 29th og August. 

 

#QualityInEveryStep

1) Avbestilling. Kun gyldige grunner for avmelding er legeattest, uforutsette alvorlige hendelser ect. 

 

2) Ingen angrerett


3) Personopplysninger: Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 

4) Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page